restaurace vratislav

Restaurace Vratislav

Output

Vratislav: Perla Slezska Vratislav, ležící na řece Odře, je pulzující metropolí Dolního Slezska a skrývá v sobě bohatou historii a kulturu. Město s více než tisíciletou minulostí se pyšní nádherným historickým centrem s malebnými domy, kostely a univerzitními budovami. Dominantou Vratislavi je bezpochyby rynek s...